De zorg wordt digitaler….dus ontwikkelen wij mee!
In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties, zoals apps, domotica,
software en robotica. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken, is het
noodzakelijk dat medewerkers/zorgprofessionals in staat zijn om zelfstandig met alle vernieuwinge
om te gaan.

Niet alle medewerkers beschikken al over het vereiste vaardigheidsniveau, en zijn ‘digitale starter’.
Om deze medewerkers én de meer ervaren medewerkers te faciliteren stappen te zetten op het
gebied van hun digitale vaardigheden, is het project Digitaal Vaardig 2019 van start gegaan.

Taakomschrijving
Als digicoach ben je het aanspreekpunt voor medewerkers die een stap vooruit willen zetten op het
gebied van hun digitale vaardigheden.
Je coacht, monitort en verwijst, met als doel medewerkers te faciliteren in het verbeteren van hun
digitale kwaliteiten. Je vindt het leuk om zowel digitale starters op weg te helpen, als de wat meer
vaardige medewerkers de gelegenheid te geven hun kennis nog meer te verdiepen of verbreden.
Je hebt nauw contact met de manager zorg en/of projectleider en het managementteam over de
uitvoering van de activiteiten bij dit project.

Taken
Je taken bestaan uit:
 Afnemen van intakes
 Stimuleren tot het invullen van de zelfscan digitale vaardigheden
 Organiseren en bijhouden van leeractiviteiten
 Organiseren en uitvoeren van een digitaal spreekuur
 1 op 1 coachen van digitale starters
 Groepsgewijs trainen op aanvraag
 Monitoren resultaten
Al deze taken vul je naar eigen inzicht in, op maat voor de medewerker of de locatie.

Dit ben jij
Van jou als digicoach wordt verwacht dat je:
 Digitaal vaardig bent en het leuk vindt om zelf een stap te zetten in het ontwikkelen van jouw
eigen digitale vaardigheden
 Anderen kan enthousiasmeren om een stap te zetten in het ontwikkelen van hun digitale
vaardigheden
 Aanbod op maat kan maken rondom een aantal leeractiviteiten uit de leeromgeving, passend
bij de leervraag
2
 Creatief kan omgaan met middelen en mogelijkheden
 Kennis hebt van de basisprincipes van coaching, of bereid bent die te leren
 Kennis hebt van de basisprincipes van positieve psychologie, of bereid bent die te leren
 Veilig en toegankelijk bent voor zorgprofessionals
 Kan schakelen op diverse niveaus
 Office 365 of Word 2010 en Excel voldoende beheerst
 Kennis hebt van de verschillende Social Media
 Basiskennis hebt van domotica
 Basiskennis hebt van eHealth en technologie
 Basiskennis hebt van de nieuwe privacyrichtlijnen
 Bereid bent te kijken naar je eigen talenten en leerdoelen

Benodigde competenties
 Coachen – Medewerkers begeleiden en motiveren teneinde hen effectiever te laten
functioneren door hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten.
 Flexibel gedrag – De eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.
 Organisatie sensitiviteit – Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, beslissingen en/of
activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
 Presenteren – Ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik makend
van ter beschikking staande hulpmiddelen.
 Sociabiliteit – Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op
natuurlijke wijze begeven in gezelschap.
 Vakgerichtheid – Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele
standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn vak beheersen.

Veel digicoaches zullen zelf ook nog het e.e.a. moeten ontwikkelen op het gebied van digitale
vaardigheden. Dat is geen enkel probleem.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *