Meegemaakt: Health innovation school => https://healthinnovationschool.nl/ Kamerbrief zorg op afstand => https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering.pdf Technobus Amarant, Thebe, Avans, […]